Wat we doen

Eerst en vooral bieden we huisvesting aan onze 4 meisjes onder de vorm van co-housing.

Daarnaast willen we maximaal inzetten op ondersteuning zodat de meisjes zich zo goed mogelijk kunnen concentreren op hun studies.

De begeleiding is zeer persoonlijk en op maat en kan zich situeren op volgende vlakken:

  • Onderwijs: huiswerkbegeleiding, oudercontacten, materiële hulp (computer, enz).
  • Gezondheid: mee begeleiden naar de dokter, mutualiteit in orde maken, enz
  • Administratie: ism met OCMW zorgen dat alle papieren in orde zijn,…
  • Job: hulp bij het zoeken van een (weekend- en/of vakantie)job
  • Ontspanningsactiviteiten: activiteiten organiseren en/of toeleiden naar verenigingsleven: scouts, sportclub, muziekschool, uitstappen en 3-daagse tijdens de zomer…
  • Psycho-sociale training Rots en Water
  • Belangenverdediging

We willen benadrukken dat dit een verbindend project moet zijn. Geen “wij/zij” verhaal, maar enkel “wij”. Een huis, waar iedereen aan kan deelnemen, ongeacht zijn afkomst, religie, cultuur; waar iedereen zich kan thuisvoelen.

Zoals Hestia willen wij een veilige thuishaven creëren, waar mensen vanuit alle hoeken van de wereld welkom zijn. Waar we kunnen leren van elkaars cultuur en zo kunnen bijdragen tot verspreiding van wederzijds begrip en respect. Huize Hestia vzw kan een brug slaan tussen onze Europese / Belgische / Vlaamse cultuur en de vele culturen die hier onderdak zullen krijgen.

We kunnen de interculturele uitwisseling nog meer promoten door af en toe samen te koken, of vrije tijdsactiviteiten te organiseren.

We zien ons project echt als een kruisbestuiving, want onze vrijwilligers kunnen ook veel leren van onze meisjes. Hun veerkracht, hun enthousiasme, hun levensvreugde en respect naar ouderen, zijn maar enkele van de vele voorbeelden die ons kunnen inspireren.


Vermits we erg inzetten op persoonlijke begeleiding en een goede groepsdynamiek mikken we op lange termijn huisvesting en niet op het overbruggen van een kort huisvestingsprobleem.Huize Hestia vzw draait 100% op vrijwilligers.