Home


Een warme thuis voor studerende meisjes

Huize Hestia biedt huisvesting en begeleiding op maat aan alleenstaande, erkende vluchtelingen-vrouwen tussen 18 en 25 jaar. Tot maximaal 4 vrouwen kunnen hier cohousen gedurende de duur van hun studies.

Onze vrijwilligers bieden bovendien ook ondersteuning en begeleiding voor al hun  schoolse en buitenschoolse zorgen.

Hestia is de Griekse godin van de gastvrijheid en het (haard)vuur.

Iedereen die in haar tempel verbleef en op haar altaar offerde, kreeg haar bescherming, ook vreemdelingen.

Zonder haardvuur is er geen gezellige, geregelde samenleving mogelijk. Daarom is zij ook de godin die “vastheid” of stabiliteit biedt.